fbpx
+420 732 827 906
info@sylviesamsonova.cz

Specifické poruchy učení

Specifické poruchy učení

Druhů specifických poruch učení je povícero, vyznáte se v nich?

1) Dyslexie – je specifická porucha čtení, projevující se neschopností naučit se číst běžnými výukovými metodami. Dítě má problémy s rozpoznáním a zapamatováním jednotlivých písmen, zvláště pak s rozlišováním písmen tvarově podobných (b-d, s-z, t-j). Pro dítě je náročné spojování hlásek v slabiku a souvislé čtení slov, související s oslabením spolupráce mozkových hemisfér. Porucha se projevuje v rychlosti čtení, správnosti čtení, porozumění čtenému textu.

2) Dysgrafie – je specifická porucha grafického projevu, postihuje zejména celkovou úpravu písemného projevu, osvojování jednotlivých písmen, napodobení tvaru, spojení hlásky s písmenem a řazení písmen. Dítě opět zaměňuje tvarově podobná písmena, písmo je neuspořádané, těžkopádné, neobratné. Dysortografie je specifická porucha pravopisu, vyskytuje se velice často ve spojení s dyslexií. Dysortografie velmi negativně ovlivňuje proces aplikace gramatického učiva.

3) Dyskalkulie – je specifická porucha matematických schopností. Porucha se týká zvládání základních početních výkonů. Velmi často se projevuje v kombinaci s jednou z výše uvedených poruch.

4) Dyspinxie – je méně častá specifická porucha kreslení, která je charakteristická nízkou úrovní kresby.

5) Dysmúzie – se řadí spíše mezi ojedinělé specifické poruchy učení, které postihují schopnost vnímání a reprodukce hudby.

6) Dyspraxie – je také spíše ojedinělou, je to specifická porucha obratnosti, schopnosti vykonávat složité úkony, může se projevit jak při běžných denních činnostech tak při vyučování.

7) ADHD – tato porucha nepatří mezi specifické poruchy učení, ale řadíme ji pod poruchy psychické, v anglickém originálu: Attention Deficit Hyperactivity Disorder, překládáme do češtiny jako Poruchu aktivity a pozornosti anebo jako Hyperkinetickou poruchu. Podstatou poruchy je, že dítě s ADHD má oproti svým vrstevníkům problémy s pozorností a/nebo s regulací svého chování, a že tyto problémy jsou natolik chronické a výrazné, že negativně ovlivňují fungování dítěte.

Ať už má Vaše dítě potíž jakoukoliv, vždy to má řešení. Vždy mu můžeme pomoci, aby zvládl tuto potíž co nejlépe a žil plnohodnotný život. Více se dozvíte v mém e-booku, který bude ke stažení od 15.11.2015 a nebo na mých seminářích a workshopechsmiley

Vaše Sylvie

No Comments

Add your comment