fbpx
+420 732 827 906
info@sylviesamsonova.cz

Proč silné ženy muži opouštějí?

Proč silné ženy muži opouštějí?

Ještě před čtyřiceti lety, což není zase tak daleká doba, byl model v rodinách jasný: muž je vůdce rodiny. Žena zastávala rovinu mateřskou a péče o krb. Tím nemyslím, že by ženy nechodily v té době do práce, ale to, že muži v dané době v 99% vydělávali podstatně více než ženy. Byli tak hlavními živiteli rodiny a tedy “šéfem” rodiny. 

Co se změnilo?

Dnešní svět je zcela odlišný. Mnoho žen dostalo příležitost ukázat a rozvinout svoje schopnosti, díky čemuž se stalo mnoho z nich úspěšnými podnikatelkami, manažerkami a vlivnými ženami v různých odvětvích. Díky tomu, že tedy dosáhly nejen lepšího postavení na trhu práce, tak také stoupalo jejich sebevědomí. Proto mnohé partnerské krize v rodinách mnohem častěji začaly končit rozvodem/rozchodem.

Dříve žena nevěru či úlet muže s ním doma vyřešila, muž se doma musel nějakou dobu například výrazněji činit v domácích pracích apod.. Ale oba věděli, že udržet rodinu je pro oba nejdůležitější. Když měl v dřívější době muž “špatné” období, například přišel o práci a neměl peníze, tak žena aniž by cokoliv s mužem řešila, tak se snažila sama přivydělat například šitím, úklidem v dalších domácnostech, hlídala děti z okolí nebo se dokonce i snažila pomoci najít muži práci novou.

Během těch posledních čtyřiceti let je svět zcela jiný. Pokud je muž nevěrný, mnoho žen s ním vztah ukončí. Jsou soběstačné, nepotřebují muže až tolik po “finanční” stránce. Nemají tedy tak “zásadní” důvod, proč se snažit vše urovnat. Mnoho mužů však nedosahuje představám žen po finanční stránce.  Žena sama vydělá X peněz, chce se mít dobře, chce zabezpečit svoje děti, rodinu. Od muže očekává, že jeho příjem bude vyšší, než její – toto je v ženách zakotveno již z dob, když jsme byli v jeskyních.

Muž byl ten, který ulovil jídlo, zabezpečil bezpečnou střechu nad hlavou. Tyto vjemy jsou hluboce zakořeněné v našem mozku, i když už v jeskyních dlouho nežijeme. Mnoho mužů se cítí tedy méněcennými právě proto, že třeba přinášejí menší výplatu domů, než jejich žena. Žena funguje tak, že když má problém, řekne ho muži, kamarádkám, sousedce… Muž funguje tak, že když má problém, uzavře se do sebe.

Jaké to má “následky”?

Mnohdy muži nevydrží ten “tlak” ženy, na to aby dělali více a více a více. Je to pochopitelné, nikdo z nás nevydrží “pod tlakem” dlouho. Proto si muži často najdou ženu jinou, která mnohdy není až tak “silná”, a právě to je to, co na ní hledají. Ale ani ženy nezůstávají pozadu, tak dlouho někdy “tlačí”, až si muže zprotiví a opustí ho. Většinou na rady dobrých kamarádek, které jim vysvětlí, že s takovým ňoumou přece nemusí být.

Takové ženy pak dost často zůstávají po zbytek života single, jen s občasnými milenci. Všem vyprávějí, že právě tak jsou nejšťastnější, i když jejich srdce často pláče a trpí nedostatkem lásky, něhy a vřelé partnerské náruče. Někdy se stane, že si najdou muže “dle svých představ“, jenže zjistí, že takový muž očekává od ženy “podřízení se” jeho stylu života. Žena tak “musí” o sebe mnohem více dbát, aby byla stále a za každé okolnosti “krásná”, tepláky apod. se moc netolerují. Mnohdy také žena musí opustit svoji práci, svoje sny a žít sny svého milého. Je to “něco za něco”. Jsou ženy, kterým to vyhovuje a jsou ženy, kterým to nevyhovuje. Troufám si tvrdit, že právě “silné” ženy spadají do té druhé kategorie.

Dá se s tím něco dělat?

Nemá smysl zaobírat se a mudrovat nad tím, zda je dobře ženský či mužský přístup. Je potřeba jej brát takový, jaký je. Život se mění a my s ním. Ti, kteří tvrdošíjně “stojí” za svojí pravdou a nepřizpůsobují se novému, tak jsou zpravidla ti, kteří nepochopili životní lekci, kterou jim život dal a kterou se měli naučit. To jsou přesně ty okamžiky, kdy ať už ženy nebo muži v poradně říkají: “Proč já nemůžu dostat normální ženskou/chlapa a musím vždy kápnout na takového /takovou…..”.

Tak dlouho Vám bude do života posílán “stejný model”, dokud se z něj nepoučíte. Pokud se Vám cokoliv nelíbí na Vašem vztahu s partnerem / partnerkou, tak se zkuste zastavit. Napsat si, v čem se “opakuje” situace. Zamyslete se nad tím, zda ji řešíte stejně nebo jste udělali nějakou změnu. Každá změna, kterou uděláte má být pozitivní. V partnerském vztahu byste si oba měli být rovni, jednou pomůže první druhému a za pár let třeba naopak.

Mnohdy se mě ptají, které vztahy vydrží nejdéle, jsou to ty, kde se naučili se partneři respektovat a milovat takové, jací jsou. Kde se nesnaží jeden druhého měnit, ale snaží se vzájemně podpořit a pomáhají si.

Pokud k tématu máte jakékoliv dotazy, neváhejte se na mě obrátit.

 

Přeji Vám krásné a láskyplné dny.

 

S úctou

Vaše Sylvie

 

 

 

No Comments

Add your comment