fbpx
+420 732 827 906
info@sylviesamsonova.cz

SEX co znamená pro muže a co pro ženu?

SEX co znamená pro muže a co pro ženu?

Pro většinu párů je stále toto téma „tabu“. Sami od sebe o sexu mluvit nezačínají, a pokud už někdo začne, jako třeba u nás v rodinné poradně, tak tento rozhovor je plný rozpaků a bagatelizování.

Sex je přirozenou součástí našich životů v dospělosti. Díky sexu jsme přišli na svět my i naše děti. Čím to je, že páry spolu tak málo o sexu mluví? A to nejen na partnerské terapii, ale i doma spolu o samotě? Že by všichni byli tak spokojeni, že nemají ani potřebu pochválit si toto soužití?

Nefungující sexuální vztah je přitom ve 40% vztahů důvodem k rozchodu. Při anonymním písemném dotazování jsou lidé otevřenější tomuto tématu než při osobním rozhovoru. Z posledního výzkumu v ČR prováděného v rámci seminární práce jedné mojí kamarádky, kdy bylo dotazováno celkem přes 20 tis párů, vyplynulo, že pouze 1,5% párů shodně sdělilo, že jsou naprosto spokojení s jejich sexuálním životem.

Nejčastější oblastí, kde muži nejsou spokojeni:

  • Četnost sexuálních styků jako nedostatečnou označilo 78% mužů
  • Stále stejná poloha při sexuálním aktu vadila 41% mužů
  • Ochotu partnerky k orálnímu sexu postrádalo 82% mužů

Nejčastější oblastí, kde ženy nejsou spokojeni:

  • Dostatek mazlení, objímání a líbání chybí 67% žen
  • Předehru by ocenilo 82% žen
  • Pozornost partnera ke svojí osobě by chtělo zvýšit 49% žen

Co z toho vyplývá? Milé dámy, snažme se, ať nás hlava nebolí tak často a pánové, nebuďte tak hrr a svoji partnerku si nalaďte, dopřejte jí nějaký čas jen sama pro sebe (ať si jde zacvičit, přečíst si knížku nebo s kamarádkou na kafe). Nejen, že ji vztah a tedy i sex začne víc bavit, ale dost možná se lépe naladí i na pro ni nové polohy a sexuální hry.

Z průzkumu dále vyplynulo, že průměrná četnost sexuálních styků byla u této skupiny:

  • Věk 20-30 let 6x týdně
  • Věk 30-40 let 1x týdně
  • Věk 40-50 let 2x týdně
  • Věk 50-60 let 1x měsíčně

Ať už to máte doma jakkoliv, mluvte spolu o Vašem milování, co byste rádi zkusili, co byste naopak zkoušet nepotřebovali. Je prokázáno, že páry, které se milují alespoň 1x týdně, lépe zvládají „překážky“, které partnerský život přináší. A jestli spolu chcete zůstat na věky, tak pak vědci doporučují milovat se alespoň 3x týdně a hlavně spolu denně usínat ,-)

Závěrem ještě připomínám, jak důležité je společné usínání. Nepodceňujte to, jde o jeden ze základních pilířů partnerského vztahu. I když se třeba jen budete držet za ruce nebo si zaklesnete nohy do sebe ,-) Všichni, kteří prošli naší partnerskou poradnou vědí, že toto je první úkol “jak zapracovat na vztahu”.

Mějte báječné dny a milujte se heart

S úctou

Sylvie

PS: neváhejte využít služeb naší partnerské poradny, kde s Vámi nejen toto téma rádi rozehrajeme, aby se Vám lépe pokračovalo doma nejen teoreticky ,-)

No Comments

Add your comment